קונצרט שירת הבקשות פרשת

קונצרט שירת הבקשות פרשת "וישב"

יום שבת

מבחר פיוטים מתוך שירת הבקשות בנוסח יהודי מרוקו לפרשת "וישב", בביצוע אנסמבל הפייטנים בראשותו של הפייטן: אברהם אדרי ובליווי נגנים

המקאם/ נובה: "מיא"

פיוטים פותחים: "דודי ירד לגנו" , "ידיד נפש"

הבקשה הפותחת: "מבורך שבת"

פיוטים נבחרים: "עת דודים כלה" , "עניה יה", "לך האל לך כתר וחכמה"

הקצידא: "אשרי הגבר"

פיוטי סיום: "שחר אבקשך", "אדיר לא ינום"